Česko-slovenský koridor nákladní dopravy – RFC 9 (CS CORRIDOR)

Organizace

Výkonná rada (Executive Board)

Výkonná rada nákladního železničního koridoru č. 9 (RFC 9) byla zřízena na základě podpisu Memoranda o porozumění 3. ledna 2012 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Členy výkonné rady jsou zástupci ministerstev dopravy obou zúčastněných zemí. Rada přijímá veškerá svá rozhodnutí na základě vzájemného souhlasu obou stran.

Členové výkonné rady jsou:

 • Ministerstvo dopravy České republiky: Ing. Jindřich Kušnír
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Ing. Pavol Hartl


Správní rada (Management Board)

Správní rada nákladního železničního koridoru č. 9 (RFC 9) schválila Vnitřní pravidla CS koridoru dne 10. května 2013. Členy správní rady jsou zástupci obou zúčastněných manažerů infrastruktury. Správní rada přijímá veškerá svá rozhodnutí na základě vzájemného souhlasu obou stran.

Členové správní rady jsou:

 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC): Ing. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Železnice Slovenskej republiky (ŽSR): Ing. Miroslav Matúšek


Pracovní skupiny

Správní rada koridoru rozhodla o rozdělení aktivit do čtyř pracovních skupin odpovídajících jejich zaměření:

 • Marketing a OSS,
 • Rozvoj infrastruktury a ERMTS,
 • Výměna informací a řízení dopravy,
 • Řídicí a koordinační.
 • Koordinace dočasných omezení kapacity

Jednotliví zástupci obou organizací pro naplnění požadavků Nařízení společně pracují na vysoké profesionální úrovni. V každé pracovní skupině jsou vzhledem k vyváženosti poměrně zastoupeny oba zúčastnění provozovatelé dráhy.

Pracovní skupina Marketing a OSS

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Miroslav Zuber (ŽSR)

Členové pracovní skupiny:
Ing. Florián Ferdinand (ŽSR)
Ing. Markéta Šlachtová (SŽDC)
Ing. Lukáš Čejchan (SŽDC)

Pracovní skupina Rozvoj infrastruktury a ERTMS

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Jakub Dufek (SŽDC)

Členové pracovní skupiny:
Ing. Vladimír Cebo (ŽSR)
Rozália Dzvoníková (ŽSR)
Ing. Martin Šupej (SŽDC)

Pracovní skupina Výměna informací a řízení dopravy

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Jozef Dudák (ŽSR)

Členové pracovní skupiny:
Ing. Daniel Vydra (SŽDC)
Ing. Richard Svoboda (SŽDC)

Pracovní skupina Řídící a koordinační

Vedoucí pracovní skupiny:   
Bc. Martin Král (SŽDC)

Členové pracovní skupiny:   
Ing. Ladislav Lauko (ŽSR)
Ing. Miroslav Zuber (ŽSR)
Ing. Markéta Šlachtová (SŽDC)

Pracovní skupina Koordinace dočasných omezení kapacity

Vedoucí pracovní skupiny:   
Ing. Richard Těhník (SŽDC)

Členové pracovní skupiny:   
Igor Vojtek (ŽSR)

Pracovní skupina Informační dokument koridoru

Vedoucí pracovní skupiny:   
Ing. Vladimír Nastišin (ŽSR)

Členové pracovní skupiny:   
Ing. Jiří Černý (SŽDC)

Poradní skupiny

Na koridoru působí dvě poradní skupiny:

 • Poradní skupina provozovatelů a vlastníků terminálů,
 • Poradní skupina zástupců železničních podniků (dopravců).

Setkání poradních skupin si organizují SŽDC a ŽSR ve své zemi zpravidla samostatně. Správní rada koridoru může organizovat vzájemná setkání členů poradních skupin se správní radou v obou zemích. Rovněž komunikaci s poradními skupinami si zajišťují SŽDC i ŽSR zpravidla samostatně v každém státě prostřednictvím členů pracovní skupiny Marketing a OSS.