Aktuality

Na železničním mostě přes Hracholuskou přehradu se vyměňuje druhý oblouk

Rekon­strukce mostu přes vodní nádrž Hracholusky na trati Pňovany – Bezdružice pokračuje výměnou druhého oblouku. Naváže na již usazený první oblouk, jehož otočení proběhlo v první polovině listopadu loňského roku. Termín ukončení výluky a zprovoznění celé trati je stanoven na 30. dubna. Investorem stavby…

Už víte, kam se přihlásit na střední školu?

1. březen. Datum jako každé jiné, řekla by si většina lidí. Ale s tím by nesouhlasili deváťáci a jejich rodiče. Toto datum je totiž posledním dnem, kdy mohou podat přihlášku na střední školu. 

SŽDC začala oficiálně používat nové logo

Pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) nastal první únorový den Den D, od kterého začala oficiálně používat nov…

Představení profese SŽDC - výpravčí

Láká vás řízení železniční dopravy? Chcete umět ovládat i nejmodernější zabezpečovací zařízení? Chcete se podílet na včasné a bezpečné…

Nový videoklip představuje profese SŽDC

Jednu profesi každý měsíc představí v letošním roce SŽDC. Jsou to právě ty, do kterých potřebuje nabrat nejvíce budoucích kolegů. Začneme jednou z pro řízení provozu nejdůležitějších, a to je výpravčí.

Vykolejená lokomotiva prověřila schopnosti našich hasičů

V polovině ledna vyrazila českotřebovská jednotka našich hasičů do Chocně k vykolejené elektrické lokomotivě. Ta na kusé koleji projela zarážedlem a sjela jedním podvozkem a jednou osou druhého mimo kolejiště. Po provedeném průzkumu a dohodě se zástupcem majitele lokomotivy bylo dohodnuto, že jednotka provede nakolejení vlastn…