Staň se na jeden den…

Staň se na jeden den dispečerem SŽDC

Staň se na jeden den … tentokrát dis­pečerem SŽDC.  Představíme ti jednu z nejzodpověd­nějších profesí na železnici spojenou s moderním dálkovým řízením provozu.

Vezmeme tě na Centrální dispečerské pracoviště v Praze na Balabence, budeš mít možnost se seznámit s prací dispečera a vyzkoušet si v tzv. cvičném sále řízení provozu. Seznámíme tě ale i s dalšími taji této odpovědné práce.

Vybraní studenti si budou moci vyzkoušet na vlastní kůži, jak náročná je to práce!

Jak se zúčastnit?                                                                                                                                                         První termín konání je 17. 5. 2018, druhý termín je 11. 10. 2018. Vždy se může zúčastnit pouze 5 studentů.

Vyplň osobní údaje, připoj mo­tivační dopis, proč se chceš zúčastnit a vše pošli na e-mailovou adresu: studenti@szdc.cz

 

Staň se na jeden den hasičem SŽDC

Staň se na jeden den … tentokrát hasičem SŽDC.  Představíme ti jednu z nejnáročnějších profesí na železnici spojenou s moderní technikou.

Vezmeme tě na Odstavné nádraží Jih v Praze-Michli, kde sídlí jednotka požární ochrany SŽDC, a tam budeš proškolen z bezpečnostních předpisů. Poté tě převezeme do požární stanice v Kralupech nad Vltavou, kde se celý den budeš seznamovat s prací hasiče SŽDC. 

Vybraní studenti si budou moci vyzkoušet na vlastní kůži, jak náročná je to práce!

Jak se zúčastnit?
Termín konání je 31. 5. 2018. Zúčastnit se může pouze 10 studentů.

Vyplň osobní údaje, připoj mo­tivační dopis, proč se chceš zúčastnit a vše pošli na e-mailovou adresu: studenti@szdc.cz. Do motivačního dopisu prosím napiš také svůj věk.