Desatero bezpečnosti


Nepozornost a riskování stojí ročně život 18 dětí.
Dalších 20 se těžce zraní.
Zmizí tak zbytečně celá školní třída!


Desatero bezpečnosti na železnici

1. Nepřecházej koleje mimo přechody pro cestující a železniční přejezdy. Používej nadchody a podchody!

2. Nenaskakuj a nevyskakuj z vlaku!

3. Nevykláněj se z oken vlaku!

4. Neotvírej za jízdy dveře vlaku!

5. Nelez na střechy vagónů a lokomotiv!

6. Nehraj si na kolejích!

7. Nepodceňuj vlaky na železničních přejezdech!

8. Nevyhazuj předměty z vlaku!

9. Nepokládej věci na koleje!

10. Nenič zabezpečovací zařízení na železnici, ohrožuješ životy ostatních!!!