O konferenci

Spojujeme Evropu

Již po šesté jste byli s námi. Tentokrát jsme se setkali ve středu 27. listopadu v paláci ARA v samotném centru Prahy.

Protože si uvědomujeme si, že pro dobré fungování organizace potřebujeme kvalifikované odborníky, pravidelně organizujeme interaktivní odborné konference pro studenty, kde vás seznamujeme s novými směry a trendy v daném oboru. Cílem je vám nabídnout per­spektivu studij­ního a pracovního uplatnění v železničním sektoru České republiky i Evropské unie.

Díky využití moderní konferenční techniky neseděli přítomní studenti pasivně na židlích, ale mohli se přímo zapojit do diskuse s přednášejícími. To přispělo k dynamické atmosféře celého dne.

Nová byla i forma zpětné vazby na znalosti a schopnosti všech studentů. Na konci bloku plnili ve skupinách s pomocí garanta zadané odborné úkoly, které si i sami publiku odprezentovali. Na závěr proběhlo vyhodnocení těchto prezentací a studenti si odnesli věcné ceny.

Součástí konference bylo vyhlášení Soutěže diplomových prací – téma, které souvisí s činnostmi Správy železnic.

Velkým lákadlem pro všechny zúčastněné byla účast vizionáře, spoluzakladatele Etnetera Group a zakladatele unikátního festivalu Future Port Prague Martina Holečka.  Dlouhodobě se zabývá popularizací technických a přírodovědných o­borů a měl mladým co předat.

Vzhledem k velkému úspěchu celé akce připravujeme další ročník konference, a to ve stejném duchu. Plánovaný termín je 14. 5. 2020 opět v Paláci ARA. Pro více informací sledujte tento web.