O konferenci

SŽDC v roce 2018 pořádalo již pátý ročník konference pro studenty středních a vysokých škol, tématem byla Bezpečnost železniční dopravy. Účastnilo se celkem 80 studentů, kteří se sešli 19. dubna v pražském hotelu Olšanka. 

Na rozdíl od běžných konferencí měl každý ze studentů, kteří se na akci přihlásili, možnost připojit se svým mobilem či tabletem na interní síť a posílat dotazy přímo přednášejícím.

Během celého dne také plnili úkoly, které pro ně organizátoři připravili. Na závěr programu pak obdrželi dva vítězové zajímavé ceny, letos to byly konkrétně poukazy na akci Staň se na jeden den…

Na výběr měli profese drážního hasiče, geodeta nebo dispečera na CDP. Oba výherci, chlapec i dívka, se rozhodli vyzkoušet si práci hasiče.

Letošní ročník studentské konference nabídl účastníkům sedm přednášek s tématy úzce spojenými s otázkami bezpečnosti. Ředitel odboru strategie Radek Čech nejprve představil nejmodernější systém zabezpečení evropské železnice ERTMS/ETCS, který postupně dobývá i českou železnici.

Generální ředitel společnosti SUDOP Praha Tomáš Slavíček se zaměřil na projektování železnice právě s ohledem na  dodržování všech požadavků na bezpečnost provozu.

Ani v roce 2018 nechyběl host ze zahraničí – konkrétně zástupce odboru strategie a  vnějších vztahů ŽSR Pavol Lauro, který prezentoval současný stav slovenské železnice.

Další zástupce odboru strategie SŽDC Martin Švehlík se následně zaměřil na přípravu výstavby vysokorychlostních tratí u nás.

Ještě před tím ale proběhlo vystoupení na zcela jiné téma, a sice cvičení kybernetické bezpečnosti. Mohlo by se zdát, že nejde o železniční téma, opak je ale pravdou. Jak totiž ukázali zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, uvedenou problematiku není radno podceňovat, týká se prakticky všech oborů, kde se pracuje s přenosem dat.

Ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky SŽDC Martin Krupička se poté zaměřil na  zabezpečení železničních tratí u nás, velitel nymburské jednotky drážních hasičů Jiří Zima prezentoval fakta i fotografie z odstraňování nehod na železnici.

Závěrečné slovo patřilo jediné ženě mezi přednášejícími – zástupkyni personálního odboru SŽDC Jitce Češkové. Jejím úkolem bylo představit spolupráci manažera drážní infrastruktury se studenty a možnosti uplatnění absolventů středních i vysokých škol v naší organizaci.

Pro konferenci v roce 2019 chystáme několik novinek, které se vám budou jistě líbit. 

Fotogalerii z konference si můžete prohlédnout zde.