O konferenci

5. ročník Interaktivní konference pro studenty

Hotel Olšanka Praha, konferenční sál, 19. 4. 2018, 9:00 – 16:00

Tématem letošní konference je Bezpečnost železniční dopravy.

SŽDC v rámci studentského programu pořádá již pátý ročník konference pro studenty středních a vysokých škol se zájmem o dění na železnici. Konference má interaktivní charakter a umožňuje účastníkům se aktivně zapojit do diskuze s přednášejícími za použití moderní konferenční techniky.

Každý student má v průběhu konference možnost se připojit svým elektronickým zařízením (mobil, tablet apod.) na interní síť a posílat své dotazy přímo přednášejícím a zároveň v průběhu celého dne plnit úkoly, které jsme společně s odborníky pro ně připravili.  V závěru konference proběhne vyhodnocení výsledků a vítězové obdrží zajímavé ceny.

Ti studenti, kteří nebudou mít možnost se přímo konference zúčastnit, můžou průběh sledovat v živém přenosu. V den konference bude spuštěn odkaz na živé vysílání.