O konferenci

Spojujeme Evropu

Srdečně vás zveme na 6. ročník interaktivní konference pro studenty, která se koná ve středu 27. 11. 2019 od 9.30 do 16.00 v paláci ARA, HUB HUB, Perlová 5, Praha 1.

Správa železniční dopravní cesty se ve svých motivačních projektech zaměřuje na studenty odborných středních a vysokých škol s cílem nabídnout jim per­spektivu studij­ního a pracovního uplatnění v železničním sektoru České republiky i Evropské unie s důrazem na naší organizaci. 

Setkání má interaktivní charakter umožňující studentům aktivně se zapojit do cílené diskuse s přednášejícími během konference, a to za použití moderní konferenční techniky.

Nová je i forma zpětné vazby na znalosti a schopnosti studentů.

Součástí konference bude také vyhlášení Soutěže diplomových prací na témata související s činnostmi SŽDC.

Konference bude rozdělená na dva tematické bloky. Přednášející budou přítomni celou dobu na podiu, cílem je vtáhnout studenty do diskuze.

 

První odborný blok – Vysokorychlostní tratě v ČR

Přednášející:

Adrew McNaughton – Obecné uvedení do tématiky VRT

Radek Čech – Studie proveditelnosti

Martin Švehlík –  Příprava VRT v ČR v souvislosti s EIA, DUR

Jean-Christophe Rouja – Konkrétní situace a zkušenosti s VRT ve světě

 

Druhý odborný blok – Zvýšení bezpečnosti drážního provozu pomocí ETCS

Ing. Vladimír Říha – Technické a provozní zkušenosti s ETCS v ČR

Martin Trögel – ETCS je tématem pro železniční síť SŽDC

Ing. Pavel Janšto –  Zkušenosti z praxe s ETCS v SR

 

Pokud si nechcete nechat ujet vlak, bude pro vás trhákem letošní konference účast vizionáře, spoluzakladatele Etnetera Group a zakladatele unikátního festivalu Future Port Prague Martina Holečka

Přihlášky naleznete ZDE