Témata

Konference bude rozdělená na dva tematické bloky. 
 

První odborný blok - Vysokorychlostní tratě v ČR

Přednášející:

Adrew McNaughton - Obecné uvedení do tématiky VRT

Radek Čech - Studie proveditelnosti

Martin Švehlík -  Příprava VRT v ČR v souvislosti s EIA, DUR

Jean-Christophe Rouja - Konkrétní situace a zkušenosti s VRT ve světě

 

Druhý odborný blok - Zvýšení bezpečnosti drážního provozu pomocí ETCS

Ing. Vladimír Říha – Technické a provozní zkušenosti s ETCS v ČR

Martin Trögel – ETCS je tématem pro železniční síť SŽDC

Ing. Pavel Janšto –  Zkušenosti z praxe s ETCS v SR