Témata

Studentská konference

5. ročník interaktivní konference pro studenty

19. dubna 2018 od 10:00 – 16:00 – kongresový sál hotelu Olšanka Praha 

téma: Bezpečnost železniční dopravy

 

Program

Dopolední část: 10:00 – 12:45

10:00 – 10:05  zahájení konference

10:05 – 10:35  Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru strategie SŽDC – Budování systému ETCS v ČR a jeho fungování rámci EU

10:35 – 10:40  otázky pro studenty Učebna SŽDC

10:40 – 11:10  Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel SUDOP Praha – Vliv bezpečnostních hledisek na projektování tratí

11:10 – 11:40  Lukáš Neudert, Martin Hájek, Národní centrum kybernetické bezpečnosti a informační bezpečnost – Národní cvičení kybernetické bezpečnosti

11:40 – 11:45  otázky pro studenty Učebna SŽDC

11:45 – 12:15  Ing. Pavol Lauro, GR odbor stratégie a vonkajších vzťahov ŽSR – Zvyšování bezpečnosti železnice na Slovensku

12:15 – 12:45  Ing. Martin Švehlík, vedoucí oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje –  Management bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti VRT včetně bezpečnosti v dlouhých tunelech

Odpolední část: 13:30 – 16:00

13:30 – 14:00  Ing. Martin Krupička, ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky SŽDC – Zabezpečení železničních tratí v ČR

14:00 – 14:05  otázky pro studenty Učebna SŽDC

14:05 – 14:35  Jiří Zima, velitel jednotky požární ochrany Nymburk – Odstraňování nehod na železnici

14:35 – 14:40  otázky pro studenty Učebna SŽDC

14:40 – 15:15  Ing. Pavel Koucký, ředitel personálního odboru – SŽDC jako moderní zaměstnavatel
21. století

15:15 – 16:00  vyhodnocení výsledků z Učebny SŽDC – ceny, závěr