Moje SŽDC


Správa železniční dopravní cesty hospodaří s železničními dráhami v majetku státu    a plní funkci vlastníka a provozovate­le dráhy.