O nás

Správa železniční dopravní cesty je ještě poměrně mladá společnost, vznikla teprve v roce 2003. Rozsahem svých činností a počtem zaměstnanců však patří k nejrychleji rostoucím státním organizacím v České republice. Plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Přiděluje také kapacitu dopravní cesty. Od roku 2016 spravuje většinu nádražních budov na české železniční síti.

SŽDC  

ŽELEZNIČNí SÍŤ

  • Od roku 2003 plní funkci provozovatele a vlastníka železniční cesty v České republice.
  • Zajišťuje provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
  • Dlouhodobě se profiluje jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
  • Patří mezi největší zaměstnavatele v České republice.
 
  • délka tratí: 9 463 km

  • počet výhybkových jednotek: 23 278

  • počet mostů: 6 779

  • délka mostů: 153 670 m

  • počet tunelů: 164

  • délka tunelů: 45 745 m