Racionalizace provozu na trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní

Odborný garant: Ing. Milan Krondl
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Popsat stávající organizační, technické a technologické řešení řízení a organizování dráhy na uvedené trati. Na základě vlastních poznatků navrhnout nutné technické úpravy. Zpracovat návrh nové organizace řízení provozu na trati a nutné personální změny. Provést vyhodnocení navržených opatření.

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662