Návrh sjezdu z VRT do Pardubic

Odborný garant: Ing. Jan Janoušek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Cílem je návrh mimoúrovňového sjezdu z VRT Praha – Hradec Králové  - Wrocław do Pardubic. Trasa bude navržena podle Manuálu pro projektování ve stupni DÚR na rychlost 250 km/h. Nový sjezd bude začínat o obce Olešnice, napojení do stávající tratě Praha – Pardubice bude navrženo mimoúrovňově před zastávkou Pardubice-Opočínek. Délka sjezdu VRT bude cca 20 km.

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662