Modernizace spádoviště České Budějovice

Odborný garant: Ing. Karel Štros
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Práce by měla provést popis současné nákladní železniční dopravy v kontextu koncepce nákladní dopravy a dalších sektorových dokumentů ČR. Dále stanovit popis současného stavu seřaďovacího nádraží Č. Budějovice ve vztahu k výhledovému rozsahu vlakotvorných stanic a dálkové vlakotvorby.

Udělat rozbor stávajících technologických postupů a technické zprávy spádovištního systému KOMPAS 3.

Navrhnout modernizaci spádoviště novým systémem spádovištního zařízení, včetně zpracování optimalizačních technologických postupů s novým spádovištním systémem.

Udělat propočty seřaďovací výkonnosti a maximální výkonnosti, stupeň obsazení spádoviště a provést ekonomické zhodnocení provozu spádovištní lokomotivy v závislé trakci

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662