Komunikace s veřejností v prostředí SŽDC

Odborný garant: Ing. Tomáš Drvota
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Popis současného stavu procesu zpracování podání veřejnosti (pochvaly, podněty, stížnosti), vyhledání rizik a návrh optimalizace tohoto procesu s důrazem na povinnosti, které v této oblasti určuje státní organizaci platná legislativa. Práce se nevěnuje žádostem podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607