Návrh odbočky VRT Drahotuše

Odborný garant: Ing. Jan Janoušek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Cílem je navrhnout mimoúrovňové odbočení z nově navržené trasy VRT Přerov – Ostrava do ŽST Hranice na Moravě (směr od Přerova) a to do traťových kolejí směřující na trať směr Vsetín. Součástí je též kolejové propojení ze stávající ŽST Drahotuše do nově navržených propojovacích kolejí tak, aby nákladní vlaky ze směru od Prosenic do Vsetína (i z opačného směru) křížily koridor mimoúrovňově a aby nedocházelo k rušením vlakových cest na koridoru. Nově navržené propojení navrhnout s ohledem na minimalizaci inženýrských objektů.

 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607