Urbanistická studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice - Olomouc Město - Olomouc Řepčín

Odborný garant: Ing. Miroslav Volek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Jednalo by se o urbanistickou studii, ve které by se diplomant měl zejména zaměřit na optimalizaci kolejiště stanic vzhledem k husté zástavbě intravilánu města, plochy park and ride, optimalizace počtu a poloh žel. přejezdů a přechodů v daném úseku a prověřit možnosti realizace systému tram and train

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607