Návrh technologie práce uzlu Plzeň po dokončení 2. a 3. stavby uzlu Plzeň

Odborný garant: Ing. Jaroslav Voldřich
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Zpracovat návrh technologie práce železniční stanice Plzeň hlavní nádraží po dokončení přestavby osobního nádraží a obvodu Jižní Předměstí v rámci 2. a 3. stavby uzlu Plzeň. Vypočítat provozní intervaly a následná mezidobí pro omezující prvky kolejiště a návazně zpracovat návrh plánu obsazení dopravních kolejí pro jízdní řád 2020. Vyhodnotit přínos kolejových úprav realizovaných v rámci 1., 2. a 3. stavby uzlu Plzeň pro kapacitu dopravní cesty pro vlaky osobní a nákladní dopravy v porovnání s předchozím stavem.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607