Návrh technologie práce seřaďovacího nádraží po dokončení 4. stavby uzlu Plzeň

Odborný garant: Ing. Jaroslav Voldřich
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Na základě existujícího záměru projektu zpracovat návrh technologie práce seřaďovacího nádraží v Plzni po přestavbě jižního rozpouštěcího zhlaví v rámci 4. stavby uzlu Plzeň. Pro nový stav kolejiště navrhnout určení směrových kolejí a zpracovat návrh technické zprávy včetně výpočtu technologických časů a seřaďovací výkonnosti. Navrhnout rozsah vybavení spádoviště automatizačním zařízením včetně umístění kolejových brzd, uspořádání a personálního obsazení spádovištního stavědla a úprav zabezpečení navazujících částí kolejiště na severním zhlaví. Posoudit vliv kolejových úprav na další provozní procesy, zejména jízdy vlaků směr Žatec a posun při obsluze kolejiště depa a ostatních vleček. Vyhodnotit přínosy realizovaných změn v porovnání se současným stavem.

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662