VRT Hradec Králové – státní hranice CZ/PL

Odborný garant: Ing. Jan Janoušek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Návrh trasy VRT v úseku Hradec Králové – státní hranice CZ/PL  ve variantách pro osobní dopravu, pro smíšenou dopravu (nákladní i osobní) a variantu s možným využitím stávající železniční infrastruktury. Ve všech variantách bude navrženo napojení Trutnova. Součástí bude i dopravní technologie a předpokládané celkové investiční náklady. 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662