Zpoplatnění železniční dopravní cesty v evropských zemích

Odborný garant: Ing. Jiří Černý
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Práce by měla dát přehled způsobů zpoplatnění dopravní cesty a služeb IM ve vybraných zemích a dát přehlednou formou srovnání mezi různými způsoby zpoplatnění a různou výší těchto poplatků.

Práci lze zadat současně vícekrát s jiným výběrem infrastruktur.

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662