Technické a ekonomické posouzení konstrukcí nástupišť železničních drah

Odborný garant: Ing. Radek Hrdlička
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Cílem práce by mělo být porovnání jednotlivých typů konstrukcí nástupišť používaných na železničních drahách v České republice a vyhodnocení jejich výhod i nevýhod na základě kritérií, jako jsou procesy výroby jednotlivých prvků konstrukcí, náročnost a náklady realizace, oprav a údržby. Součástí práce by mělo být i posouzení vhodnosti konstrukcí podle jejich umístění ve vztahu k terénu, podle traťové rychlosti, stability konstrukce, průjezdného průřezu (mimořádné zásilky, traťové stroje), bezpečnosti pohybu cestující veřejnosti a přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Porovnány mohou být i konstrukce používané u železničních správ okolních států s případným doporučením na jejich schválení a používání na českých železnicích.

Výsledkem práce by mělo být doporučení systematiky navrhování typů nástupištních konstrukcí při přípravě železničních staveb.

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662