Návrh dílčího úseku VRT

Odborný garant: Ing. Jan Janoušek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Cílem je návrh vybraného dílčího úseku VRT podle Manuálu pro projektování VRT ve stupni DÚR. Návrh bude obsahovat komplexní řešení daného úseku tzn. kolejové řešení, drážní těleso a odvodnění, mostní objekty, přístupové komunikace a plochy, přeložky komunikací apod. 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662