Vyhodnocení zavedení radiobloku na železniční trati Číčenice – Volary

Odborný garant: Ing. Karel Helma
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Stručný popis tématu (co od práce očekáváte):Pro řízení drážní dopravy na železniční trati Číčenice – Volary platí předpis SŽDC D4. Obsahem práce bude vyhodnocení zavedení radiobloku z hlediska provozního a ekonomického, popř. navržení dalších tratí s jednoduchými provozními poměry na vybavení radioblokem. Posoudí se bezpečnost drážní dopravy před a po zavedení radiobloku. 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607