Způsob vyhodnocení sankčního systému odpovědnosti za zpoždění

Odborný garant: Ing. Martin Neumaier
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Stručný popis tématu (co od práce očekáváte): Provedení analýzy, jakým způsobem vyhodnocovat sankční systém odpovědnosti za zpoždění, který má SŽDC začít naplňovat dle legislativy ČR a EU od roku 2020.

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662