Pravidla priorit při operativním řízení železniční dopravy

Odborný garant: Ing. Jiří Černý
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Práce by měla dát přehled o různých přístupech ke stanovení priorit jednotlivých druhů vlaků. Také by měla obsahovat porovnání těchto pravidel a navrhnout řešení pro sjednocení těchto pravidel minimálně v pohraničních úsecích.

Práci lze zadat současně vícekrát s jiným výběrem infrastruktur, popř. se zaměřit na některý z nákladních koridorů (RFC).

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662