Kolejová spojka Hladké Životice - Sedlnice

Odborný garant: Ing. Ondřej Brdíčko, OŘ Ostrava, Brdicko@szdc.cz, +420 972 766 700
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Prověření výhodnosti přímého napojení letiště Ostrava Mošnov v souvislosti s výstavbou železničního a multimodálního carga v průmyslové zóně Mošnov, prověření výhodnosti pro regionální i dálkovou osobní dopravu. Práce zhodnotí přínosy z pohledu technického, dopravně technologického, marketingového, ekonomického a rizika s ohledem na  ekologická omezení (trať v CHKO)

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662