Optimalizace železničního spojení Jeseník – Krnov

Odborný garant: Ing. Jan Lachnit
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Hlavním cílem je návrh optimalizace železničního spojení Jeseník – Glucholazy – Krnov s využitím peážního úseku přes Polsko. Optimalizace spočívá hlavně ve zlepšení parametrů trati na polském území a vybudování nové spojky, která by odstranila nynější nutnou úvrať v Glucholazech. Dopravní model uvažuje s vybudováním nové zastávky ve vhodné poloze vzhledem k centru Glucholaz.

Dosažené výsledky porovnat se současným stavem a s autobusovou dopravou Jeseník – Krnov.

 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607