V neděli 2. února od 10 do 15 hodin se uskuteční Den otevřených dveří ve stanici Kuřim na Brněnsku. Během této akce budete mít příležitost nahlédnout do zdejší dopravní kanceláře i dalších, běžně nepřístupných prostor a seznámit se s činností výpravčího i s technologiemi, které mu pomáhají řídit provoz. Před výpravní budovou pak bude připravena prezentace speciálních vozidel Správy železnic určených k údržbě a opravám drážních vozidel. Svou techniku a ukázky činnosti zde předvedou i drážní hasiči. Těšíme se na vaši hojnou účast.