Charitativní událost MOVEMBER je celosvětová akce, která několik posledních let probíhá i v České republice.

Drážní zaměstnanci opětovně tuto charitu podpoří. Je to jedna z celosvětových charitativních aktivit na podporu boje proti rakovině. Na rozdíl od jiných obdobných událostí se zaměřuje pouze na muže, konkrétně pak na rakovinu prostaty. České dráhy přišly s nápadem, že jedna ze souprav Pendolina je ozdobena v čele slušivým knírem. Správa železniční dopravní cesty přichystala pro veřejnost speciální plakáty, které budou rozmístěny ve zhruba 300 železničních stanicích po celé republice. Na plakátu dominuje Pivrncova kresba kreslíře Petra Urbana. 

Smyslem celé události není tedy jen nechat si narůst knír a tím na Movember upozornit, ale také právě finančně přispět. Výtěžek je věnován na boj proti rakovině, zejména pak na jeho výzkum. Přispět můžete pomocí stránky http://cz.movember.com nebo www.muziprotirakovine.cz.