Jako první v České republice se SŽDC podařilo uspořádat interaktivní konferenci zaměřenou na talentované a motivované studenty technických oborů středních a vysokých škol, kteří mají chuť se aktivně zapojit do rozvoje české železnice.

„Cílem této konference bylo nenudit pásmem běžných powerpointových prezentací, ale zajímavou formou za použití nejmodernější konferenční techniky představit neotřelým způsobem naši organizaci a hlavně oblast železniční dopravy“, představil konferenci ředitel odboru komunikace Zbyněk Honys.

Ztlumené světlo v sále, modré pódium, bíle nasvícený řečnický pult, dvě prezentační plátna, dva moderátoři ve stejnokroji s kravatou SŽDC Jakub Ptačinský a Tomáš Drvota a na stolech v sále tablety a hlasovací zařízení pro každého z účastníků.

„Nová inovativní forma konference spočívá v interaktivitě, kdy studenti pasivně nesedí, ale aktivně se zapojují do odborných přednášek. Pro rychlou a efektní komunikaci uvnitř konferenčního sálu jsme použili prostředí webového rozhraní. Díky tomu se do diskuzí mohli zapojit také i studenti z domova nebo ze školy“, říká manažerka projektu Eva Matějková.

Sedmdesátka vybraných studentů z několika škol (například VOŠ a SPŠ SSD Děčín, VOŠ a SPŠ dopravní v Praze, Dopravní fakulta Jana Pernera, ČVUT, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Vysoké technické učení v Brně anebo VŠE v Praze), si 5. listopadu nenechala ujít první interaktivní Studentskou konferenci, která se konala v pražském hotelu Olšanka. Vystoupili zde generální ředitel SŽDC Pavel Surý, jeho náměstek pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, profesor z Univerzity Pardubice Václav Cempírek, zahraničním hostem byl zástupce ředitele UIC Jerzy Wisniewski, generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle, generální ředitel Výzkumného Ústavu Železničního Antonín Blažek, generální ředitel SUDOP Praha Tomáš Slavíček a na závěr ředitel odboru personálního Pavel Koucký, který navíc představil možnosti další spolupráce se studenty. Profesor z Dopravní fakulty ČVUT Petr Moos se nemohl konference zúčastnit osobně, tak poslal studentům alespoň video zdravici.

„Nešlo jen o další konferenci na téma česká železnice. Představili jsme studentům železnici třetího tisíciletí a zprostředkovali jsme jim setkání s předními osobnostmi této oblasti. Také jsme ukázali, jak může odborné setkání vypadat. Jsem osobně rád, že se to povedlo právě SŽDC“, řekl generální ředitel Pavel Surý po skončení Studentské konference.