V listopadu odstartovala dlouho očekávaná rekonstrukce kuřimské výpravní budovy. Ta navázala na modernizaci staniční části.

Stavba bude trvat 12 měsíců a budova získá novou fasádu, výměnou či repasí projdou všechny výplně.

Nový nátěr a klempířské prvky dostane střecha. V plánu jsou i stavební úpravy především vnitřních dispozic. Opravovat se budou také podlahy, izolace konstrukcí, elektroinstalace, řeší se i vytápění. Důležité jsou také nezbytné úpravy pro hendikepované cestující. Vyšší bezpečnost směrem ke kolejišti zajistí nové zábradlí podél budovy. Počítá se také s opravou nástupiště před výpravní budovou, dnes již sice neslouží cestujícím, ale pouze provozu, přesto je nezbytná pro celkový ráz okolí budovy. Vedle estetických a technických přínosů zajistí rekonstrukce výraznou úsporu provozních nákladů. Jednáme také o možném komerčním využití prostor vestibulu. Stávající nájemce projevil zájem o provoz kavárny a nutné stavební úpravy již budou zohledněny v probíhající rekonstrukci. Opravené nádraží výrazným způsobem zvýší komfort cestujících a zkvalitní i pracovní prostředí drážních zaměstnanců.