Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze. Během uplynulého víkendu snesli stavbaři ocelový most přes ulici Prvního Pluku, příští rok ho nahradí nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Za několik týdnů se pak snese i most přes ulici Křižíkovu. 

Most přes ulici Prvního pluku pochází z roku 1936, spodní stavba je původní z roku 1872. Ocelová konstrukce prošla částečně rekonstrukcí v roce 1996, kdy se zpevnila pod pravou kolejí. Současný most již nevyhovoval z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující byla i hlučnost provozu vlaků po něm. Nová ocelová nosná konstrukce ponese jednu kolej, půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem.  

Během loňského roku se pracovalo především na odstranění různých vestaveb a přístaveb, snesení kolejového svršku a trakčního vedení. Provádělo se očištění konstrukce pro podrobnou diagnostiku viaduktu a zároveň se podchytily základy pomocí sloupů tryskové injektáže. Jednotlivé pilíře se také zpevnily. Po těchto nezbytných krocích se odtěžil zásypový materiál nad i mezi klenbami.

 „Postupně se zahájí práce na samotné sanaci jednotlivých kleneb, které spočívají v lokálních výměnách degradovaných zdících prvků, při velkém rozsahu poškození dojde k přezdění celé klenby se snahou využití co největšího objemu původního materiálu. Po samotných opravách jednotlivých kleneb se provede nové odvodnění meziklenbového prostoru a hydroizolace kopírující tvar kleneb. Prostor mezi klenbami se vyplní mezerovitým betonem a na nově vzniklou rovinu se položí nová železobetonová roznášecí deska, která ponese další konstrukce,“ doplňuje náměstek ředitele Stavební správy západ Ondřej Göpfert. 

„Zhotovitel se drží plánovaného harmonogramu. Nic nenasvědčuje tomu, že bychom termín dokončení celého Negrelliho viaduktu posouvali, platí leden 2020,“ uvádí náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Náklady na rekonstrukci Negrelliho viaduktu se vyšplhají na více než 1,4 miliardy Kč, zhotovitelem je Sdružení firem HOCHTIEF CZ, STRABAG Rail a AVERS.