Pomalu se blíží období přihlášek na střední školy a ty pořád nevíš, kam se přihlásit? Třeba by Tě mohl zajímat rozhovor s Katkou, žákyní 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy střední školy technické a dopravní v Ostravě Vítkovicích. 
 
  • Proč jste si vybrala, Katko, tento studijní obor?

Hledala jsem obor, který je zaměřen na dopravu. Podala jsem si přihlášku na střední školu do Krnova a druhou na Střední školu technickou a dopravní v Ostravě – Vítkovicích. Měla jsem to štěstí, že mě přijali na obě školy, a tak jsem se musela rozhodnout. Jelikož moje maminka pracovala jako průvodčí, a práce na železnici mi byla blízká, byl obor Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na železniční dopravu jasnou volbou.

  • Baví Vás odborné předměty? Který předmět nejvíce a proč?

Odborné předměty jsou pro nás nejtěžší, a proto se do nich musíme nejvíce učit. Máme úžasné učitele, kteří nám vždy rádi pomohou a poradí. Určitě mě učení, jako asi každého studenta, ne vždycky baví, ale když se něco nového naučím, mám pak dobrý pocit, že mám v hlavě zase něco navíc a hlavně, že znalosti využiji v praxi. Nejvíce mě baví předmět Přeprava. Je tam hodně informací, které díky mamce a taky cestování ve vlaku už znám ze života. Mám ráda dopravu a zabezpečovací techniku, které si velmi ráda ověřuji na praxi.

  • Jak probíhá Vaše odborná praxe?

Praxi máme jednou za 14 dní a v tento den jsme na odborných pracovištích přímo v provozu. Máme předem sestavený plán na celý školní rok a podle tohoto plánu navštěvujeme různá pracoviště, seznamujeme se se všemi pracovními pozicemi.

  • A jaké pozice jste již absolvovala?

Ve druhém ročníku jsme prošli všemi pracovišti z osobní přepravy jako například informátor, osobní pokladník, průvodčí a také některými dopravními – signalista a operátor. Ve třetím a čtvrtém ročníku nás čeká nákladní přeprava a všechna dopravní pracoviště – signalista, výpravčí i provozní dispečer na CDP Přerov.

Každá funkce je jiná a bavilo mě skoro všechno, ať už to byla práce ve vlaku, komunikace s lidmi, tak i práce na pozici výpravčího, kde jsem si vyzkoušela, jak se pracuje na JOPce nebo vyhledávání v ISOŘi. Nejlepší ovšem je, že se s těmito pracovními pozicemi seznámíme přímo v provozu a podle toho si můžeme vybrat své budoucí povolání.

  • Můžete k něčemu využít poznatky z odborné praxe?

Z odborné praxe jsem využila už mnoho informací při cestování. Bez problémů se orientuji v jízdních řádech, mám informace o různých akcích, které pořádají ČD a SŽDC. A díky několika dnům stráveným ve vlaku jako průvodčí se už nebojím navštěvovat cizí města a poznávat nová místa.

  • Máte možnost během studia pracovat brigádně v dopravě?

Každým rokem za námi do školy chodí zástupci SŽDC s nabídkou brigády. Máme možnost si udělat odbornou zkoušku D 03 a poté pracovat na pozici signalisty nebo dozorce výměn. Po ukončení studia se pak můžeme dostat velmi brzy i na pozici výpravčího. Pro studenty, kteří chtějí pracovat v dopravě, je to velká příležitost.

  • Víte, jaké máte možnosti uplatnění na trhu práce?

Vím, že v současnosti je pro absolventy našeho oboru pozice na trhu práce dobrá. Dopravci i provozovatelé dopravy procházejí obdobím generační výměny, takže u nich máme dveře otevřené. Díky absolvované praxi máme představu, jak práce na železnici vypadá a co nás v provozu čeká. Pokud někdo k železnici vztah nenajde, má možnost uplatnění v jiných oblastech například v logistice nebo ekonomice.

  • A Vy plánujete po ukončení studia pracovat v železniční dopravě?

Ještě nejsem pevně rozhodnuta, jestli hned po maturitě nastoupím do zaměstnání nebo zkusím pokračovat ve studiu na vysoké škole. Určitě ale chci zůstat v oboru, který jsem si vybrala, takže u železnice určitě pracovat chci. Rozhoduji se jestli se přihlásím do stipendijního programu NádraŽák u SŽDC. Pozdějí by pro mě bylo úspěchem se vypracovat na pozici výpravčí. 

Děkuji za rozhovor.

Mgr. Iveta Martinásková

O ŠKOLE

Střední škola technická a dopravní je moderní školou s dlouholetou tradicí, která nabízí vzdělání ve studijních i učebních oborech železniční i automobilové dopravy. Ve spolupráci se SŽDC nabízí studentský program NádraŽák. V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než 50 sociálními partnery v regionu. Škola ve vybraných oborech nabízí zdarma řidičský průkaz skupiny B a C a svářečské kurzy. Každoročně pro žáky pořádá také lyžařské a cyklistické kurzy, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, školní výlety, odborné exkurze i do zahraničí, besedy, kulturní vyžití, školní časopis aj.

Na začátku tohoto školního roku jsme pro žáky zorganizovali studijně – poznávací zájezd do Anglie. Každoročně se účastníme odborných celostátních soutěží Logistik junior a soutěží v oblasti Autoopravárentví.

Chcete vědět o škole více? Navštivte dny otevřených dveří 13. 2. 2018 od 14:00 nebo si prohlédněte webové stránky školy www.sstd.cz