SOŠ Nové Město na Moravě svými odbornými předměty připravuje studenty na nejrůznější pozice v oblasti řízení drážní dopravy.

Škola kromě teoretických znalostí poskytuje i názorné exkurze do provozu. Pravidelně se konají návštěvy např. dopravních kanceláří, dopravního sálu apod. Součástí výuky je i učební a odborná praxe, která probíhá na daných pracovištích přímo v provozu v železničních stanicích nejblíže místu bydliště.

Studenti se také ve svém volnu podílejí na stavbě modelového kolejiště, které bude určitě velkým pomocníkem ve výuce a zábavou ve volném čase.

Při studiu je možné navázat na kurzy SŽDC. Nejčastěji na pozice výhybkář, signalista, operátor dopravy apod. Po složení maturitní zkoušky a po předchozí praxi u SŽDC, jsou studenti skvěle připraveni absolvovat kurz na pozici výpravčí.

Po ukončení studia a vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, především dopravního a logistického zaměření.

Nabídka oborů

Studijní maturitní obor: ŽELEZNIČNÍ PROVOZ kód oboru: 37-41-M/01

Učební obor: ŽELEZNIČÁŘ/KA kód oboru: 37-52-H/01

Dny otevřených dveří:

  •  čtvrtek 23. 11. 2017 od 8 do 16 hodin
  •  sobota 2. 12. 2017 od 8 do 12 hodin
  •  čtvrtek 11. 1. 2018 od 8 do 16 hodin

Co je pro studium těchto oborů důležité?

Každý žák musí splňovat zdravotní způsobilost podle § 2 písm. b) bod 1 vyhl.101/1995 Sb.  - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu. Bez této zdravotní prohlídky nemůže žák vykonávat odbornou praxi. Vstupní zdravotní prohlídka se vykonává u smluvně zajištěného praktického lékaře (zajišťující Dopravní zdravotnictví /závodní preventivní péči). Součástí vstupní prohlídky je i oční prohlídka, která se vykonává u odborného lékaře.