Škola je polyfunkční střední školou, která nabízí chlapcům i dívkám vzdělávání v několika studijních i učebních oborech, především v elektrotechnických, strojírenských, logistických, dopravních a obory informačních technologií.

Škola má vlastní autoškolu, ve které ve všech oborech vzdělávání je možno získat řidičský průkaz skupiny B za výhodných podmínek.

Absolventi elektro oborů mohou na závěr studia získat kvalifikaci podle § 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Žáci oboru dopravní prostředky mohou získat za výhodných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). V oboru strojírenství se učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka informatiky probíhá v počítačových učebnách a výuka jazyků ve speciálních učebnách s podporou využití multimédií při výuce. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát CNA 1–4. Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů.

Velká část školy prošla v minulých letech rekonstrukcí. Velmi dobře jsou vybavené dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, tělocvičny, centrum dopravní přípravy, sportovní areály a školní stravování. Obě pracoviště jsou bezbariérová, škola věnuje zvýšenou péči výchovnému poradenství a primární prevenci.

Velkou devízou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podporu žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění žáků na trhu práce (praxe, brigáda, stipendijní programy). Se všemi významnými partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality přípravy absolventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky.

Nedílnou součástí vzdělávání jsou také mimoškolní aktivity, např. exkurze, adaptační a sportovní kurzy, zahraniční stáže, soutěže a spolupráce se základními školami.

Důležitou informací je, že některé z oborů v této škole jsou také podporovanými oboru ve studentském programu SŽDC NádraŽák.

Více informací o škole naleznete také na adrese http://www.spsul.cz/.