Všechny obory jsou čtyřleté s maturitou, na železnici jsou zaměřeny zejména:

  • Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

V tomto oboru je společný první ročník studia, který zahrnuje společný základ ze všech druhů dopravy. Od druhého ročníku se žáci profilují do jednotlivých zaměření, jedním z nich je i Železniční doprava. Uplatnění v oblasti provozování a řízení drážní dopravy je z tohoto zaměření např. na pozicích výpravčí, signalista, dozorčí provozu, apod.  

  • Elektrotechnika (26-41-M/01)

Zaměření, které je pro tento obor od třetího ročníku, umožňuje žákům užší specializaci. Žáci si mohou vybrat zaměření Výpočetní a komunikační technika nebo Automatizace a elektronické systémy v dopravě. Uplatnění v oblasti provozování a řízení drážní dopravy je z tohoto oboru např. na pozicích elektrodispečer, technik zabezpečovacích zařízení, technik automatizačních a elektronických zařízení,  apod.  

Součástí výuky je odborná praxe, která se koná ve smluvních firmách školy a dále mnoho odborných exkurzí.

Pro výuku odborných předmětů je k dispozici program DOP3sim určený k simulaci železničního zabezpečovacího zařízení.

Dny otevřených dveří

Zájemce o studium zveme na dny otevřených dveří, které se budou konat:

  • 28. 11. 2017 (úterý) od 17:00 hodin,
  • 25. 1. 2018 (čtvrtek) od 17:00 hodin.

Během prohlídky školy je možné navštívit učebny, vyzkoušet si zajímavé učební pomůcky a samozřejmě položit dotazy ohledně studia.

Podrobnější informace

Další informace naleznete na webu školy www.spsdmasna.cz nebo na facebookovém profilu www.facebook.com/vosaspsdpraha.