Většina tragédií na železnici vzniká zcela zbytečně, nekázní řidičů či chodců na železničních přejezdech, nesmyslným přebíháním trati, naskakováním do jedoucího vlaku nebo pohybem v místech, kde dochází k zásahu elektrickým proudem. V roce 2012 zemřelo celkem na železnici 224 lidí. Přestavte si obec Otvovice. Za pouhý jeden rok zmizí všichni její obyvatelé. Jeden mrtvý je tragédie, 224 mrtvých pouhá statistika, ale alarmující…
Je smutné, že oběťmi nerozvážného a hazardního chování na železnici jsou i mladí lidé. Nejohroženější věkovou skupinu tvoří mládež ve věku 14 až 18 let.
Právě proto se SŽDC ve spolupráci s dalšími partnery - České dráhy, AŽD, VÚŽ a SUDOP Praha rozhodla připravit preventivně bezpečnostní film To nedáš! Cílem našeho filmu je podpořit prevenci v oblasti bezpečnosti na železnici, informovat o rizikovém chování na železnici a upozornit na hrozící fatální následky.