Na vědomost se dává, že SŽDC se nejžádanějším zaměstnavatelem stává. Nebo ne? Prosím, pomozte nám vyhrát anketu o nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty na www.nejzadanejsizamestnavatel.cz.

A co za to?

Především náš slib, že ve spolupráci se studenty v tomto kalendářním roce nepolevíme, ale ještě přidáme. A na co se tedy můžete těšit? Sledujte nás web www.szdc.cz/studenti a dozvíte se více.

Dále pak vyhlašovat ankety nabízí 2 letenky do Alicante a zpět pro nejlepší odpověď. 

Závěrem už bychom chtěli jen poděkovat za aktivní spolupráci s Vámi a budeme se těšit, že Vás uvidíme na dalších akcích.