Na naší škole jsme dostali za úkol najít si na týden místo, kde bychom chtěli v budoucnu pracovat, nebo vykonávat obor, který budeme v daném týdnu studovat. Po dlouhém rozhodování jsem se rozhodl jít na Správu železniční dopravní cesty, což se později ukázalo jako velice dobrá volba.

Můj první den v práci, v pondělí, jsem byl vřele přivítán mými novými kolegy z personálního odboru, kteří mi ihned vysvětlili, jak jejich odbor funguje a co má na starost. Kupříkladu jsem byl blíže seznámen s projektem NádraŽák, který vznikl teprve před nedávnem, a to v roce 2016. Tento projekt je zaměřený na podporu studentů, kteří jsou nadaní a chtějí svůj potenciál naplno využít. Dále mi byl ukázán krátký film „To nedáš“, který by měl upozornit především naši generaci na nebezpečí, která vznikají, pokud člověk porušuje například: zákaz vstupu do kolejiště, nebo upozornění na to, aby nevyhazoval předměty z jedoucího vlaku. Poté jsme se rozloučili a já šel domů. Po cestě jsem nemohl nenavštívit Masarykovo nádraží, které je opravdu nádherné. Následující den jsem dostal za úkol vyplnit si testy ze soutěže Student Cup. Pro ty, kteří by nevěděli, Student Cup je soutěž pro žáky o hodnotné ceny. Tento úkol jsem dostal, abych zjistil, jestli nejsou otázky moc složité. Po vyplnění testů jsem vytvářel otázky, které by šlo do soutěže zakomponovat a které by ji náležitě obohatily. Po pročtení železničních novin „Moje železnice“ si troufám tvrdit, že se vyznám v plánech Správy železniční dopravní cesty na příští měsíc. Tyto noviny informují o všem, co zaměstnanec potřebuje vědět.

Ve středu mne dovedli na odbor komunikace, kde mne naučili nejen jak komunikovat s veřejností, ale také, jak se vytvářejí výše zmíněné noviny. Po pár hodinách strávených v oblasti komunikace s médii jsem zjistil, že to není až tak lehké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Potřebujete hodně velkou trpělivost a takt, protože nemluvíte jenom za sebe, ale za celou organizaci. Ke konci mé pracovní doby se mi podařilo napsat tiskovou zprávu, která nesmí být dlouhá, ale musí informovat o všem, co je důležité. Následujícího dne jsem dostal možnost gramaticky opravit text od pana výpravčího z Českých Budějovic a vybrat k textu obrázky. Tento článek od pana výpravčího by měl vyjít v následujícím čísle měsíčníku Moje Železnice a mohu vás ujistit, že se můžete těšit na pár skvělých fotografií. Oddělení pro vyřizování otázek ze strany veřejnosti má velice důležitou úlohu. Nejenže musí dbát na věcnost informace, ale také musí vyřídit jakoukoli sebemenší otázku. Poté redakční rada rozvrhla rozložení článků v tiskovinách a dohodla se na tom, co kdo udělá. Poslední den mé práce, a to v pátek, jsem napsal tento text, který právě čtete a rozloučil jsem se se všemi kolegy. A na otázku, jestli bych se chtěl na SŽDC ještě někdy vrátit, bych rozhodně neváhal odpovědět ANO.

Adam Blecha, 16 let