Dne 10. září 2014 byla, za přítomnosti ředitele školy pana PaedDr. Vladimíra Šimíčka, zástupců zřizovatele školy a odborné veřejnosti, otevřena zcela nová učebna, která nese jméno po slavném Františku Křižíkovi. To proto, že se jedná o učebnu zaměřenou na simulaci provozu MHD, především tramvají.

Žáci zde mají k dispozici tramvajové kolejiště o rozloze 22 m2 v měřítku 0, tramvajovou vozovnu, tři konečné stanice, z toho dvě dvoukolejné, a šest zastávek. Mají možnost sestavení jednotlivých linek, jízdního řádu, hlášení názvů (i vlastních) jednotlivých zastávek, automatického stavění výhybek, preference na křižovatce a přejezdu.

Konkrétně na obrazovce počítače lze sledovat nejen obraz kamery umístěné v čele vozidla (pohled řidiče), ale i nastavené informace pro cestující, které se zobrazují v čele, na boku i vzadu vozidla a také uvnitř vozidla. Dále potom plnění jízdního řádu a informace jako ve skutečném vozidle, včetně obsluhy dveří, zvonu a dalších prvků.

Jednu tramvaj je možné obsluhovat i z reálného pultu, včetně jejího řízení, a obraz sledovat na velkoplošné televizi.

Všechny tramvaje komunikují oboustranným rádiovým přenosem dat. Jedná se o data obrazu kamery, hlášení pro cestující, zobrazení čísla linky, řízení směru a rychlosti, ovládání předních a zadních světel, směrových světel, zpátečních světel a indikaci otevřených dveří. Celou učebnu řídí čtyři počítače a je k dispozici dvacet žákovských pracovišť, každý s vlastním počítačem. Žákovské počítače a řídícími počítači spolu komunikují po vlastní počítačové síti prostřednictvím schwitche. Stejným způsobem komunikuje i systémový simulátor zobrazující informace pro cestující. Všechny kabelové rozvody jsou taženy trubkami v zemi.

Učitel má k dispozici celkem čtyři počítače. První komunikuje prostřednictvím místní sítě s dvaceti žákovskými počítači a přiděluje jednotlivé vozy jednotlivým pracovištím.

Druhý počítač má na starosti celkový systém, tedy SW celé učebny a také sleduje jednotlivé tramvaje na kolejišti. Náhradou GPS systému v reálném provozu slouží infračervené diody v kolejišti. Každá tramvaj má snímací diodu a rádiově odesílá svoji polohu do tohoto počítače.

Třetí počítač je instalován pro dvě kamery. Jedna slouží k trvalému snímání křižovatky a druhá k celkovému pohledu do učebny. Řízení druhé kamery bude možné předat na kterékoliv žákovské pracoviště. Kamery komunikují také po vlastní síti.

Poslední počítač slouží k řízení tramvajového pultu. Je vybaven jako žákovské pracoviště, avšak prostřednictvím tohoto počítače je možné řídit tramvaj i z pultu, který simuluje skutečné pracoviště řidiče. Počítač s pultem komunikuje po vlastní síti, avšak s tramvajemi rádiově.

A co je tedy vlastně úkolem a výukovým programem pro žáky? Zaznamenání a sestříhání vlastního hlášení pro cestující, stanovení linky a jízdního řádu, přidělení správného směru všem výhybkám na trase včetně stanovení preference na křižovatce a přejezdu. Takto připravené pakety dat vložit do systému a sledovat odezvy chování na přiřazeném modelu tramvaje.

Celý systém toho umožňuje ještě víc a do budoucna se počítá nejen s dispečerským pracovištěm, tak jak v reálném provozu.