Správa železniční dopravní cesty uvedla ojedinělý bezpečnostně-preventivní studentský film s příznačným názvem To nedáš! Cílem tohoto společného projektu s Českými drahami je zejména u mladých lidí podpořit prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti na železnici. Slavnostní premiéra filmu se uskutečnila 23.3. v pražském kinu MAT za přítomnosti nejvyšších představitelů SŽDC, ČD, partnerů projektu, autorů a dalších hostů.

Hraný dokument seznamuje veřejnost se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné fatální důsledky. Byť jde o fikci, snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici.

Film vznikl v rámci preventivní kampaně Bezpečnost na železnici a měl by interaktivně doplnit Dopravní výchovu ve školách. V jejím rámci byla až doposud zpracována pouze oblast silniční dopravy. V rámci společenské odpovědnosti se k projektu připojily společnosti podnikající v oblasti železnice: generální partner České dráhy, a.s., partneři: Výzkumný ústav železniční, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Sudop Praha a.s.