Úspěšný projekt ČD, SŽDC, Policie ČR a ČD Cargo vstoupil letos již do patnáctého roku své existence. Zatímco ve dnech 13. až 16. září zavítal do středočeského Benešova, o týden později, konkrétně 20. a 21. září, přivítal žáky a studenty v Praze-Bubnech. Podzimní turné zakončí od 11. do 13. října v Brně. Součástí programu, který má varovat mladé lidi před rizikovým chováním v prostředí železnice, jsou kromě projekce filmu To nedáš! také diskuze s vyšetřovateli a nácvik první pomoci.