Odborná i laická veřejnost na jihu Moravy už zná výsledky studie proveditelnosti, která řeší přestavbu největšího železničního uzlu v regionu. Jejich prezentace se uskutečnila za velkého zájmu médií 30. října na brněnském hlavním nádraží.

  

Josef Buriánek z odboru přípravy staveb SŽDC si mohl v závěru října odškrtnout další kolonku ve svém pracovním harmonogramu. Do naší organizace přišel v dubnu 2015 právě proto, aby vedl Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno (ŽUB). Už o měsíc později ji začalo zpracovávat vítězné sdružení tří projekčních firem. „Studie proveditelnosti byla výjimečná v tom, že neřešila pouze aspekt železniční dopravy, ale poměrně podrobně i dopady do MHD a do infrastruktury pozemních komunikací. Specifická byla i rozsahem řešeného prostoru, kdy železniční uzly standardně zahrnují řádově třetinové nebo poloviční území. Třeba pražský uzel je rozdělen na pět nebo šest jednotlivých částí,“ popisuje odborník, který před příchodem k SŽDC pracoval na odboru strategie Ministerstva dopravy.

Každá navržená varianta bude přínosná

Návrhy nezbytné přestavby jednoho z nejdůležitějších uzlů na síti SŽDC byly ve studii zpracovány vždy pro dvě možnosti umístění nového hlavního nádraží. První, označovaná jako Řeka, vychází z dosud připravovaného řešení s přesunem hlavního nádraží k autobusovému nádraží Zvonařka. Druhá varianta, nazývaná Petrov, vychází z návrhu občanské koalice Nádraží v centru s hlavním nádražím posunutým jižněji oproti stávající poloze.

Jak prokázala studie, každé navržené řešení projektu ve srovnání s pouhým udržováním provozuschopnosti dosahuje různé přínosnosti, přesto jsou všechna prokazatelně prospěšná. Přínosy pocítí zejména cestující, a to zvýšením nabídky železničních spojů, zkrácením cestovních dob a výrazným zlepšením komfortu cestování. Další benefity spočívají například v úspoře provozních nákladů, ve vyšším potenciálu rozvoje okolních území nebo ve snížení negativních účinků dopravy.

Nyní je řada na partnerech projektu

„Studie proveditelnosti splnila svůj účel, protože poskytla podklad o tom, jaké se nabízejí možnosti řešení přestavby ŽUB, co jednotlivá řešení obnášejí z hlediska svých přínosů a nákladů, rizik a plnění cílů. Teď jsou na stole varianty, které jsou všechny proveditelné, každá něco přináší a naopak každá má svá negativa. Nyní je na klíčových partnerech, kteří budou tím projektem nejvíce ovlivněni, ať už z hlediska investorské přípravy, financování, nebo objednávání dopravy, aby se vyjádřili,“ popisuje Josef Buriánek.

Kromě SŽDC jde dále o Ministerstvo dopravy, SFDI, město Brno, Jihomoravský kraj a poradenskou společnost Evropské unie Jaspers. „Tyto organizace jsme oslovili, aby do konce ledna odpověděly na konkrétní otázky ohledně výsledků studie a zároveň aby stanovily, jaká řešení doporučují, která by pro ně byla přijatelná za určitých podmínek a která jsou naopak absolutně nepřijatelná,“ přibližuje další dění v otázce přestavby brněnského uzlu manažer studie.

Definitivní rozhodnutí může padnout už na jaře

SŽDC poté zpracuje podklad pro Řídící výbor, který byl sestavený na základě pokynu vlády ČR. Ten vyhodnotí jednotlivé odpovědi a bude se snažit vybrat výsledné řešení ŽUB. Na základě jeho doporučení vytvoří Ministerstvo dopravy dokument pro vládu, která následně stanoví, co bude dál s celým uzlem. „Vyhodnocení Řídícím výborem očekáváme v březnu, následně by se dokument mohl dostat k projednání vládou v dubnu nebo v květnu. To platí pro případ, že diskuze a odpovědi budou směřovat k jednoznačnému závěru. Pokud bude potřeba některá témata více prodiskutovat, bude to mít dopad v podobě zdržení. Pracuji se scénářem, že bude ochota rychle se dohodnout. Takže doufám, že definitivně rozhodnuto bude v dubnu nebo květnu příštího roku,“ říká na závěr Josef Buriánek.

Jak šel čas s projektem železničního uzlu Brno

Nová podoba brněnského železničního uzlu se řeší už přibližně sto let. Z relativně nedávné historie jsou zásadní počiny ze začátku devadesátých let minulého století, kdy vznikly mezinárodní studie ohledně řešení projektu. Na základě vítězného návrhu se vybraná varianta rozpracovala v územním plánu města Brna. Další milník nastal v roce 2002, kdy vláda přijala usnesení na realizaci řešení ŽUB s nádražím v odsunuté poloze a na jeho základě probíhala ve spolupráci Ministerstva dopravy s tehdejšími ČD, krajem a městem Brnem projektová příprava a částečně i realizace některých dílčích staveb v uzlu. V letech 2012 až 2014 pak SŽDC zpracovala technickou studii, která prokázala realizovatelnost nově navrženého řešení hlavního nádraží v lokalitě pod Petrovem.