Letošní v pořadí již osmnáctý seminář nazvaný Stavby dopravní infrastruktury byl připraven naší partnerskou Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou strojní, stavební a dopravní Děčín, a to ve dnech 26. a 27. února. Odborná veřejnost absolvovala tento dvoudenní seminář pod záštitou naší organizace a Oblastní komory ČKAIT Ústí nad Labem.

Přednášky byly uspořádány do několika zajímavých bloků.  

První blok přednášek byl zaměřen na přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, a to jak v evropském, tak i v českém kontextu. Dále se hovořilo o připravenosti firem na dodávky materiálu pro výstavbu VRT.

Ve druhém bloku se vyjádřili odborníci z vysokých a vyšších odborných škol ke vzdělávání v oblasti železničního inženýrství. Závěrem bylo doporučeno vyvinout zásadní aktivity pro zvýšení počtu studentů a absolventů formou dlouhodobé mediální kampaně. Ta by měla být zaměřená na propagaci technického vzdělávání, a to na všech úrovních počátečního vzdělávání počínaje základními školami s cílem oslovit jak žáky a studenty, tak jejich rodiče a širokou veřejnost a zvýšit prestiž železničních technických profesí.

Po programu druhého bloku následovaly prezentace staveb, které oslovení zástupci firem prováděli nebo provádějí a považují je za zdařilé. S nebývalým zájmem účastníci vyslechli prezentaci Unikátní rekonstrukce železničního mostu přes přehradu Hracholusky, kterou provedla společnost Stavby mostů Praha. Velmi pečlivě byla připravena i přednáška Výstavba Ejpovických tunelů Metrostavu Praha.