V pondělí 2. října 2017 se v učebně Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně se schází 17 studentů, kteří studují elektrotechniku na různých školách v ČR. Ne, dnes nezačne výuka. Dnes se všichni na jeden den stanou návěstním technikem.

A co vlastně je náplní práce návěstního technika? Návěstní technik je pracovník, který má na starosti údržbu a opravy zabezpečovacího zařízení jako jsou například návěstidla, přejezdy, výhybky, ale také sdělovací zabezpečovací zařízení a další vybavení používané pro zajištění provozu na železnici.

Toto všechno už ví také studenti, kteří se po úvodních slovech organizátorů pomalu přesouvají do železniční stanice v Moravských Bránicích.

Zde se studenti rozdělují do 3 skupin, přičemž každá z nich si bude postupně zkoušet práci na všech stanovištích.

Prvním stanovištěm je pracoviště výpravčího, kde si všichni mohli byzkoušet ovládání zabezpečovacího zařízení, seznámili se s vnitřní technologií stavědlové ústředny a jeho diagnostikou.

Na zhlaví stanice se nacházelo další stanoviště, kde si studenti mohli zkoušet ruční stavění výhybky, západkovou zkoušku, a také se dozvěděli informace k návěstní technice.

Třetím a zároveň posledním stanovištěm byl přejezd nedaleko stanice. Zde se studenti měli možnost podívat do zázemí přejezdu, na to jak student funguje včetně mechanismu ovládání závor.

Poté už následoval pouze společný oběd, kde organizátoři zájemcům odpovídali na zajímavé dotazy a přesun zpět do Brna, kde byla akce ukončena.

Co říct na závěr? Hlavně to, že jsme byli během celé akce velice mile překvapeni zručností a vědomostmi studentů. Doufáme, že je jednou přivítáme již jako zaměstnance SŽDC.