Je úterý 20. června 2017 ráno. Hodiny ukazují 7:45, když se před hlavním nádražím v Hradci Králové houfuje deset mladíků. Jsou to studenti ze středních a vysokých škol zaměřených na elektrotechniku. Chlapci dostávají oranžová trika. Co se bude dít dál? Každý z nich se na celý den stane návěstním technikem!

První zastávkou v rámci tohoto nevšedního dne je expozice Muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové, kde se studenti dozvídají, jak vystavená  zařízení fungují a jaký byl jejich historický  vývoj. Zaměstnanci SSZT Hradec Králové vše vysvětlují poutavou formou, a tak není divu, že studenti projevují aktivní zájem.   Oranžová skupina se pak přesouvá do sídla OŘ Hradec Králové, kde si v místních dílnách mohou vyzkoušet svou manuální zručnost – rozebrat a zase poskládat výměnové zámky a zapojit jednoduché reléové obvody.

Další zastávkou je jeden z železničních přejezdů, kde studenti ve spolupráci se zaměstnanci OŘ Hradec Králové provádějí dílčí části preventivní údržby přejezdového zabezpečovacího zařízení, kontrolují počítač náprav, měří napětí na žárovkách světelné signalizace a plní  spoustu dalších úkolů, které během své pracovní směny  vykonává „skutečný návěstní technik SŽDC“.  Chlapci se také seznámili s postupem vyhledávání a zaměřování kabelových tras spolu se záznamem GPS souřadnic pro následné zpracování ve vizualizačních programech.

Po nezbytném doplnění energie formou oběda ve městě hořických trubiček se celá parta shromažďuje v místní železniční stanici, kde si někteří z účastníků zkoušejí pod dozorem postavit vlakovou cestu na pracovišti výpravčí. Pak si předvádíme, jak celé staniční zabezpečovací zařízení funguje – pane jo, to je ale souhra, aby všechno klapalo a fungovalo, jak má. Pomyslnou třešničkou na dortu tvoří západková zkouška a kontrola pohonu závor na železničním přejezdu v obvodu stanice.

V pozdních odpoledních hodinách dostávají chlapci upomínkové předměty a pokračují na hradecké hlavní nádraží, odkud se většina účastníků rozjíždí do svých domovů. Několik studentů ještě zůstává a diskutuje o svých nových poznatcích s kolegy z OŘ Hradec Králové.

Co říct na závěr? Hlavně to, že jsme byli během celé akce velice mile překvapeni zručností a vědomostmi studentů. Doufáme, že je jednou přivítáme již jako zaměstnance SŽDC.