Možnosti budoucího uplatnění v prostředí železnice představila SŽDC na setkání s třiceti žáky osmých a devátých tříd Základní školy Křesomyslova z pražských Nuslí a žižkovské Základní školy Pražačka. 

Ve Vládním salonku pražského hlavního nádraží žáci nejprve dostali za úkol vypsat co nejvíce povolání, která lze na železnici vykonávat. Pro mnohé z nich bylo překvapením, že železnice není jen o výpravčích a strojvedoucích, ale uplatní se zde mnoho dalších profesí. K detailnímu představení různých profesí využila SŽDC formu testů z prostředí železnice. Budoucí středoškoláci navštívili i dopravní kancelář přímo na hlavním nádraží, kde se dozvěděli informace z historie zdejšího pracoviště, bezpečnosti a plynulosti provozu i počtu vypravených vlaků z největší železniční stanice v ČR.