Přesvědčila se o tom skupina nadšených žáků základní školy v Hradci Králové.

Žáci Základní školy Hučák v Hradci Králové navštívili v pondělí 9. března expozici Muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o vývoji a funkci zabezpečovacího zařízení na našich tratích. Mladí návštěvníci si také vyzkoušeli demontáž a montáž výměnového zámku a prozkoumali funkci jednotlivých zařízení.

Kromě běžných předmětů, jako je matematika nebo český jazyk, se na této základní škole vyučuje předmět Svět kolem nás a v rámci projektu zaměřeného na techniku se žáci vydali na „praxi“ do hradecké muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Vydejte se sem i vy. Více informací o expozici a otevírací době najdete na webu muzea http://www.signalmont.cz/Informace-a-oteviraci-doba.html.