1. březen. Datum jako každé jiné, řekla by si většina lidí. Ale s tím by nesouhlasili deváťáci a jejich rodiče. Toto datum je totiž posledním dnem, kdy mohou podat přihlášku na střední školu. Toto období může být velmi stresující, vždyť právě v něm se může rozhodnout o celém budoucím životě mladého člověka. Jsme si vědomi, že volbu ovlivňují zájmy a koníčky, názory a tradice rodiny, škola, rozhodnutí spolužáků, mínění a zkušenosti přátel, ale také informace médií a podniků, které také mohou na volbu oboru zapůsobit. Pro ty, kteří ještě nejsou rozhodnutí, ale také pro jejich rodinu, známé a kamarády je určen tento článek.

V současné době je na trhu práce alarmující nedostatek kvalifikovaných lidí, především z technických profesí. Čím dál více se potvrzuje, že řemeslo má opravdu zlaté dno. Proto jsme se zaměřili na dlouhodobou a intenzivní spolupráci se středními školami, v jejichž učebních osnovách jsou zahrnuty í obory s technickým vzděláváním. Jedná se především o školy, které vyučují obory Provoz a ekonomika dopravy (což jsou obory určené pro žáky se zájmem o řízení provozu), a rovněž také obory elektrotechnické a stavební. Celkově spolupracujeme s cca 30 středními školami v republice. Jejich žáci k nám chodí na odbornou praxi, účastní se exkurzí, na některých středních školách dokonce naši zaměstnanci vyučují. Žákům těchto škol nabízíme také možnost zapojit se do studentského programu NádraŽák, v jehož rámci studenti pobírají příspěvek na studium. Více informací o stipendijním programu NádraŽák naleznete zde.

Pro případ, že ještě nejste rozhodnuti a nad střední školou ještě váháte, neváhejte se podívat seznam našich smluvních škol (zde).

Závěrem zbývá už jen popřát budoucím studentům šťastnou ruku při výběru školy, pevné nervy u přijímacích zkoušek a mnoho úspěchů při studiu.