Možnost diskutovat nad připravovanou modernizací tratě Praha – Kladno přilákala ve čtvrtek v podvečer desítky obyvatel Kladna a okolí do přednáškového sálu ČVUT v bývalých kladenských kasárnách. Zástupci SŽDC a Metroprojektu prezentovali současný stav přípravy s důrazem na řešení budoucí dvoukolejné trati přímo na území největšího středočeského města.

Představitelé Kladna v čele s primátorem Danem Jiránkem pak informovali o požadavcích a připomínkách zaměřených například na mimoúrovňové řešení přejezdů nebo architektonickou podobu zastávek a stanic. Přítomní Kladeňáci se v diskusi zajímali o protihlukové stěny, přejezdy, řešení cyklostezek i časový horizont a vliv stavby na podobu ulic v blízkosti modernizované kapacitní tratě.