Už během března by měly začít přípravné práce na modernizaci přibližně sedmikilometrové železniční tratě mezi Vinohradskými tunely a železniční stanicí Praha Hostivař na trase čtvrtého železničního koridoru. Na přelomu jara a léta se pak rozjedou samotné stavební práce.

Jedná se o největší železniční projekt na území Prahy od dokončení Nového spojení, který přinese do této části Prahy radikální změny. Současná železniční trať z Hostivaře do centra Prahy se totiž napřímí a opustí současný koridor přes Prahu Strašnice. Zanikne tedy i zdejší zastávka s charakteristickou lávkou přes trať. Naopak vzniknou dvě nové zastávky – Eden a Zahradní Město. Kompletní rekonstrukcí pak projde vršovické nádraží. Nová budou nástupiště, postaví se také nový podchod pod celým kolejištěm do Nuslí.

Neočekává se nijak dramatický dopad stavby na železniční provoz už jen proto, že většina nové trasy půjde v novém koridoru. Největší dopad na provoz tak bude mít samotná modernizace železniční stanice Vršovice a úseku k Vinohradským tunelům. Hotovo by mělo být na podzim 2021.