Aktuality

Dne 2. března 2020 došlo v Drážďanech k podpisu společného prohlášení o spolupráci a podpoře plánování železniční novostavby Drážďany – Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, Ministerstvem dopravy České republiky, Deutsche Bahn AG, Správou železnic, státní organizací, a Svobodným státem Sasko. Ve společném prohlášení se všechny zúčastněné strany shodly na pokračování dosavadních dohod a úzké spolupráce v průběhu dalšího plánování a podpoře prohloubení vzájemné výměny zkušeností. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 15. ledna 2020 proběhla v Praze předběžná tržní konzultace, kdy byl potenciálním dodavatelům představen postup při společném zadávání veřejných zakázek oběma zadavateli, jejich předpokládaný obsahový rámec a hlavní rozdíly oproti obvykle prováděnému postupu zadávání na národní úrovni. Cílem předběžné tržní konzultace bylo transparentní formou předat informace co nejširšímu spektru potenciálních dodavatelů. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 16. prosince 2019 došlo k podpisu Smlouvy o spolupráci v oblasti projektové přípravy Nového železničního spojení Drážďany – Praha mezi Správou železnic, státní organizací, DB Netz AG a DB Energie GmbH. Smlouva upravuje mimo jiné způsob hrazení nákladů a provádění plnění v souvislosti s projektovou přípravou až do doby uzavření a ratifikace mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Německem. V neposlední řadě vytváří základ spolupráce mezi zúčastněnými stranami při realizaci plnění a společném zadávání veřejných zakázek. Více informací naleznete v článku ZDE.